Kết quả thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi cấp huyện của huyện Lục Yên và trường tiểu học Phúc Lợi

Danh sách các giáo viên thi lý thuyết  giáo viên dạy giỏi cấp huyện của trường tiểu học Phúc Lợi.

1Trần Thị Thúy MaiTH Phúc LợiĐạtĐạtĐạt 
2Trần Thị XuânTH Phúc LợiĐạtĐạtĐạt 
3Vũ Thị Hạnh QuếTH Phúc LợiĐạtĐạtĐạt 
4Nguyễn Thị Thu NgaTH Phúc LợiĐạtĐạtĐạt 
5Hoàng Thị MếnTH Phúc LợiĐạtĐạtĐạt 
6Nguyễn Thị Hồng ThanhTH Phúc LợiĐạtĐạtĐạt 
Bài viết liên quan