Trường tiểu học Phúc Lợi chuẩn bị cho công tác hội giảng cấp trường năm học 2018 - 2019

Công tác chuẩn bị cho hội giảng cấp trường.

Bắt đầu từ tuần học thứ 8 năm học 2018 - 2019 sẽ bắt đầu tiến hành hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường tại trường tiểu học Phúc Lợi

Bài viết liên quan